Величка Спасова е възстановена за кмет на село Коларово с решение на Върховен съд