نیمه ورځ: د افغان سولې بهیر

د ولسمشر دویم مرستیال وايي، هغه سوله چې، د نظام او اساسي قانون ارزښتونه له منځه یوسي د لا زیاتې وینې توېیدنې لا