وزیر انرژی اسرائیل:‌ ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به شش ماه زمان نیاز دارد

وزیر انرژی اسرائیل:‌ ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به شش ماه زمان نیاز دارد
جزییات با بابک اسحاقی، ایران اینتر