బీజేపీ నోట్లో లడ్డు పెట్టడం..కేసులు కొట్టేపించుకోవడం : TDP Anitha Slams AP CM Jagan | MAHAA NEWS

#VangalapudiAnitha #CMJagan #BJPParty
బీజేపీ నోట్లో లడ్డు పెట్టడం..కేసులు కొట్టేపించుకోవడం : TDP Anitha Slam