లాక్ డౌన్ పై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం: CM KCR to hold cabinet meeting on May 30 – TV9

Telangana: CM KCR to hold cabinet meeting on May 30 – TV9

https://tv9telugu.com

Watch iSmart News latest episode: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlRkq6AzK4ZQKcT9lobrou4Mu6logsops

Watch LIVE