ആന്റിജന്‍ പരിശോധന കൂട്ടുന്നു; 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബൂത്തുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും | Antigen tes

The official YouTube channel for Manorama News.

Subscribe us to watch the missed episodes.

Subscribe to the #ManoramaNews YouTube Channel https://goo.gl/EQDKUB
Get ManoramaNews Latest news updates