'ബിജു പ്രഭാകര്‍ സാറിന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി വിട്ട് പോകാന്‍ വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്'

The official YouTube channel for Manorama News.

Subscribe us to watch the missed episodes.

Subscribe to the #ManoramaNews YouTube Channel https://goo.gl/EQDKUB
Get ManoramaNews Latest news updates