จดหมายผิดซองเพราะลองใจ – แอร์ สุขาวดี [Karaoke]

เพลง : จ.ม.ผิดซองเพราะลองใจ
ศิลปิน : แอร์ สุขาวดี
คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ