เส้นพาสต้าด้วงสาคู หนึ่งเดียวในตรัง

ไปชิมพาสต้าที่เมืองตรังกัน ร้านนี้เจ้าของร้านนำข้าวเบายอดม่วง ซึ่งเป