លោកជំទាវ វេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បាននាំយកថវិកាចំនួន ១០លានរៀល ជាជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់សម្តេចតេជោ ប្រគល់ជូន

អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទី ៦លាន ឈ្មោះ ផេង សឿន ភេទស្រី អាយុ ៦៧ឆ្នាំ ជាកសិកររស់នៅ