Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – po konsultacjach 10.5.2021, 11.00 [PJM]

Realizacja FENG ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Podczas konfere