Indinjatë për dhunën/ Qytetarët e Elbasanit të shqetësuar për klimën e tensionit nxitur nga politika