Mirosław Suchoń – wystąpienie z dnia 25 lutego 2021 r.

Mirosław Suchoń – wystąpienie z dnia 25 lutego 2021 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 26

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych