Tadeusz Cymański – wystąpienie z 20 stycznia 2021 r.

Tadeusz Cymański – wystąpienie z 20 stycznia 2021 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 25

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansow