Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen kriittisillä toimialoilla, työryhmän selvitys

Tilaisuudessa työryhmän puheenjohtaja liikenne- ja viestintäministeriön osastopäälikkö Laura Vilkkonen esittelee selvityksen tulokset ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo nä