Turist Rehberliği – Mesleğin Bugünü ve Geleceği

Moderatör:
BAİBÜ Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Konuşmacılar:
TUREB Yönetim Kurulu Başkanı
Suat TURAL

TUREB Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. Sedat BORNOVALI